mandag 20. februar 2023

En ektefølt unnskyldning (skrevet av Norsk Pasientforening på fb)

 En ektefølt unnskyldning er en uttrykk for oppriktig anger og beklagelse for en handling eller en feil som har blitt gjort, og som har forårsaket skade eller ubehag for en annen person. En ektefølt unnskyldning krever at man erkjenner sin rolle i situasjonen, uttrykker medfølelse og empati overfor personen som er berørt, og viser vilje til å gjøre det som er mulig for å rette opp situasjonen og forebygge lignende hendelser i fremtiden.


En ektefølt unnskyldning er ikke bare en formell beklagelse eller en måte å slippe unna ansvar på. Det er en oppriktig gest av medfølelse og et løfte om å ta ansvar og gjøre det som er mulig for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden. En ektefølt unnskyldning viser at man bryr seg om den personen som er berørt av ens handlinger, og at man ønsker å gjøre det som er mulig for å gjenopprette tilliten og relasjonen som kan ha blitt skadet.


Viktigheten av en ektefølt unnskyldning i helsetjenesten kan ikke undervurderes. Pasienter og pårørende har rett til å forvente å bli behandlet med respekt og empati, og å få ærlig informasjon når noe går galt. En god unnskyldning kan bidra til å bevare pasientens tillit til helsepersonell og helsetjenesten som helhet, og kan også hjelpe til med å forbedre kvaliteten på omsorgen som tilbys.

1 kommentar:

  1. ... så enkelt og likevell så vanskelig å forstå hvordan vi alle trenger å bli sett på som noe levende og ikke bare statistiske tall hvor det jages efektivtiet som naturlig blir oppfattet som fravær av det faktisk levde ...

    SvarSlett